Medya

medya

Eğlence, haber, bilgi, ve eğitim içerikli her türlü bilgiyi kişilere ve topluma işitsel veya görsel yolla aktaran araçların tümünü medya olarak tanımlamaktayız. Sektör; edebiyat, sanat, spor, bilim, teknoloji, habercilik gibi birçok alanda iletişim kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır.

Medya, geniş insan kitlelerine ulaşabilmenin avantajıyla haber, spor, film, reklam vs yoluyla kitleleri etkileyebilecek hatta yönlendirebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, medya modern insan hayatında vazgeçilmez bir konuma sahip bulunmaktadır.

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, rekabet ve dijital dönüşümle birlikte sektör tüm Dünyada çok hızlı bir dönüşüm ve gelişim göstermektedir. Sektör, yapısı itibariyle teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlamakta ve bu teknolojilerin birçoğunu kullanmada öncü rol oynamaktadır. Akıllı telefonların kullanımının artmasıyla birlikte, sektörün hitap ettiği kesim ve potansiyel reklam gelirleri oldukça yüksek cirolara erişme fırsatı yaratmaktadır

Bu hızlı değişimle birlikte gerek yerel ve gerekse uluslararası arenada birçok yeni firma kurulmakta, yeni satın almalar veya birleşme işlemleri gerçekleşmektedir. ELİT olarak, söz konusu işlemlerle ilgili danışmanlık sunmakta, vergi, bağımsız denetim ve hukuksal due-diligence çalışmalarında müşterilerimize destek sağlamaktayız.

Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) düzenleme ve denetimine tabi olup gelirleri üzerinden her yıl RTÜK’e üst kurul payı ödemeleri gerekmektedir. RTÜK paylarının doğruluğu tarafımızca düzenlenecek yeminli mali müşavir tasdik raporuyla tespit edilmektedir.

ELİT olarak, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, özel iletişim vergilerini iade almalarına yönelik olarak ilgili iade tutarın hesaplanması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve buna ilişkin yeminli mali müşavirlik tasdik raporunun hazırlanması konularında destek vermekteyiz.

Sektörde reklam, film ve dizi yapımcılarından, basılı ve görsel medya şirketlerine kadar birçok müşterimize hizmet sunmaktayız.