Birçok alt sektöre talep yaratması nedeniyle, inşaat sektörü ekonomide lokomotif sektör olarak kabul görmektedir. 200’den fazla alt sektörüyle birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün, gayri safi milli hasıla içindeki payının yaklaşık %30 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde konuta olan talebin yanı sıra, altyapı projeleri, jeolojik olarak deprem kuşağında bulunmamız nedeniyle nitelikli konut ve ofis talebi, kentsel dönüşüm ve yabancıların ikamet/yatırım amaçlı konut talepleri gayrimenkul ve inşaat sektörünü cazip hale getirmektedir.

Firmamızca, gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin vergi ve bağımsız denetim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzman kadromuz tarafından hizmet verilmektedir. Bu kapsamda;

✓    Sektöre yapılacak yatırımların yüksek getiri sağlamasına yönelik danışmanlık,

✓    Gayrimenkul alım satımlarına ilişkin vergi danışmanlığı ve tasdik hizmetleri

✓    İnşaat sektörüne yönelik danışmanlık ve denetim hizmetleri

✓    Kira gelirlerine ilişkin vergi hesabı ve beyanı

✓    Gayrimenkul Yatırım Fonu veya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulmasına yönelik danışmanlık ve denetim hizmetleri

✓    Kat karşılığı veya Hasılat Paylaşımlı inşaat hizmetlerine ilişkin danışmanlık ve denetim hizmetleri

✓    İndirimli orana tabi taşınmaz teslimlerine ilişkin KDV iadesi hizmetleri

✓    Vergi kanunlarında yer alan istisnalara ilişkin danışmanlık ve tasdik hizmetleri

✓    Konut yapı kooperatiflerine yönelik vergisel avantajlar

✓    Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alımlarına ilişkin işlemler