Enerji

Enerji, ekonomik büyümenin olmazsa olmazıdır. Enerji sektörü Türkiye ekonomisi açısından yatırım talebinin yoğun olduğu bir sektör olması yönüyle de dikkat çekmektedir.

Dünyada verimli ve çevreye duyarlı enerji teminine yönelik talep her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla geleneksel enerji üretiminden ziyade yenilenebilir enerji kaynaklardan enerji üretimi için çok yoğun çaba harcanmaktadır

Türkiye, enerji tüketimindeki dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik teşvik politikaları uygulamaktadır.

Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumunu da değerlendirerek, izlediği politikalarla dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri haline gelmektedir. Türkiye’de nükleer, rüzgar, güneş, jeotermal enerji gibi bir çok alanda, yerli ve yabancı enerji yatırımlarının arttığını görmekteyiz.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün şirketler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenlenmelere tabidir.

ELİT olarak, elektrik üretim ve dağıtım, akaryakıt ve benzeri alanlarda sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve denetim gibi alanlarda hizmet sunmaktayız.