Reeskont ve Avans Fazi Oranları

(09.04.2009'dan itibaren)
Reeskont İşlemlerinde 19%
Avans İşlemlerinde

20% (*)

(*) Vuk Genel Tebliği Seri No:238'e istinaden Avans İşlemlerinde uygulanacak fazi oranı Reeskont oranı olarak dikkate alınacaktır.

Geri