GENELGE-2014-05 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
02.01.2014
1-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Yeni Had
2-Fatura Kesme Haddi
3-Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE-2014-04 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
02.01.2014
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE-2014-03 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
02.01.2014
1-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2-Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin Hususlar...
 GENELGE-2014-02 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
02.01.2014
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2014-01 31 12 2013 Döviz Kurlari
02.01.2014
31.12.2013 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE-2013-35 Elektronik Fatura Uygulama Zorunluluğunun Başlangıç Tarihinde Değişiklik
31.12.2013
Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğunun Başlangıç Tarihinde Değişiklik...
 GENELGE-2013-34 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
27.12.2013
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE-2013-33 Bazı Mal ve Hizmetlerin Tesliminde KDV Oranında Değişiklik
05.12.2013
Bazı Mal ve Hizmetlerin Tesliminde Uygulanan KDV Oranlarındaki Değişiklikler...
 GENELGE-2013-32 Elektronik Ortamda Defter Tutulmasında Son Durum
04.12.2013
Elektronik Ortamda Defter Tutulmasında Son Durum...
 GENELGE-2013-31 Tarımsal Ürün Alım Bedelleri Üzerinden Yapılacak SGK Prim Kesintisi
11.09.2013
Tarımsal Ürün Alım Bedelleri Üzerinden Yapılacak SGK Prim Kesintisi...
 GENELGE 2013-17 Kümes Hayvanlarının Etlerinin Toptan Satışında KDV Oranı
25.02.2013
Kümes Hayvanlarının Etlerinin Toptan Satışında KDV Oranı...
 GENELGE 2013-16 6331 Sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yapılan Değişiklikler
29.01.2013
6331 Sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yapılan Değişiklikler...
 GENELGE 2013-15 Büyükşehirlerde Lüks Veya Birinci Sınıf İnşaat Olarak Yapılacak Net Alanı 150 Metrekareden Küçük Konut Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranı Değişikliği
29.01.2013
Büyükşehirlerde Lüks Veya Birinci Sınıf İnşaat Olarak Yapılacak Net Alanı 150 Metrekareden Küçük Konut Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranı Değişikliği...
 GENELGE 2013-14 -Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı -Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları -Aile Yardımı
29.01.2013
-Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
-Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
-Aile Yardımı...
 GENELGE 2013-13 Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler
28.01.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler...
 GENELGE 2013-12 Damga Vergisi Tutarları
03.01.2013
Damga Vergisi Tutarları...
 GENELGE 2013-11 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
03.01.2013
284 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2013 yılında elde edilecek gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesi için esas alınacak tarifenin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır...
 GENELGE 2013-10 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
03.01.2013
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler...
 GENELGE 2013-09 -Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı -Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
03.01.2013
-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE 2013-08 -Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları -Özel Usulsüzlük Cezaları
03.01.2013
Vergi Usul Kanununda yer alan bazı hadlerin 2012 yılı için % 7,80 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yeni belirlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları, 422 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 9. sayfasındasınız . . .