GENELGE-2015-07-Hizmet-Erbabina-Verilen-Yemek-Bedellerinde-ve-Kira-Gelirlerinde-Istisna-Tutarlari
05.01.2015
1- Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2015-06-Defter-Tutma-Hadleri
05.01.2015
Defter Tutma Hadleri...
 GENELGE-2015-05-Amortismana-Tabi-Iktisadi-Kiymet-Aliminda-Dogrudan-Gider-Yazilabilecek-TutarFatura-Kesme-Haddi
05.01.2015
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan
Gider Yazılabilecek Yeni Had, Fatura Kesme Haddi,Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE-2015-04-GelirVergisi-Tarifesi
05.01.2015
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...
 GENELGE-2015-03-Alacak-ve-Borc-Senetleri-Reeskontunda-Uygulanacak-Faiz-Orani
05.01.2015
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı....
 GENELGE-2015-02 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
05.01.2015
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2015-01 31 12 2014 Döviz Kurları
31.12.2014
31.12.2014 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE-2014-18 Kesin Mizan Bildirimii
07.04.2014
Kesin Mizan Bildirimi...
 GENELGE-2014-17 Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Rapor Düzenlenmesi
07.04.2014
Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü...
 GENELGE-2014-16 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eki Mali Tablolar
07.04.2014
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eki Mali Tablolar...
 GENELGE-2014-15 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
17.03.2014
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2014-14 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
14.03.2014
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Yeni Bakanlar Kurulu Kararı...
 GENELGE-2014-13 Fatura Perakende Satış Fişi Gider Pusulası
03.01.2014
01.01.2014 Tarihinden İtibaren Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası, Dekont Gibi Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler...
 GENELGE-2014-12 Damga Vergisi Tutarları
02.01.2014
Damga Vergisi Tutarları...
 GENELGE-2014-11 GelirVergisi Tarifesi
02.01.2014
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...
 GENELGE-2014-10 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
02.01.2014
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri'nde Değişiklikler...
 GENELGE-2014-09 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
02.01.2014
1-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2014-08 2014 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
02.01.2014
1-Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2-Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE-2014-07 Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar
02.01.2014
Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar...
 GENELGE-2014-06 Defter Tutma Hadleri
02.01.2014
Defter Tutma Hadleri...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 8. sayfasındasınız . . .