GENELGE-2015-26 Mali Tatil
13/07/2015
Mali Tatil....
 GENELGE-2015-25 E-Fatura ve E-Defter Kullanımı Zorunluluğunun Kapsamı Genişletildi
03/07/2015
E-Fatura ve E-Defter Kullanımı Zorunluluğunun Kapsamı Genişletildi...
 GENELGE-2015-24 Nakit Sermayeye Teşvik - Vergi İndiriminde Oran Değişikliği
02/07/2015
Nakit Sermayeye Teşvik - Vergi İndiriminde Oran Değişiklikleri...
 GENELGE-2015-22 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eki Mali Tablolar
14.04.2015
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eki Mali Tablolar...
 GENELGE-2015-21 Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Rapor Düzenlenmesi
14/04/2015
Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü...
 GENELGE-2015-20 eki
10.04.2015
Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Oranı %0 (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar...
 GENELGE-2015-20 Bazı Vadeli Mal İthalatında KKDF Sıfırlandı
10/04/2015
Bazı Malların Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Sıfıra İndirilmiştir....
 GENELGE-2015-19 Kesin Mizan Bildirimi
07/04/2015
Kesin Mizan Bildirimi...
 GENELGE-2015-18 Nakit Sermayeye Teşvik - Vergi İndirimi
07/04/2015
Nakit Sermayeye Teşvik - Vergi İndirimi...
 GENELGE-2015-17 Buluşlara Tanınan Vergi İstisnaları
25.03.2015
Buluşlara Tanınan Vergi İstisnaları...
 GENELGE-2015-16 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
16/03/2015
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2015-15 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
02/02/2015
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Hadler Yeniden Belirlendi....
 GENELGE-2015-14 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri (Harcırahlar)
15.01.2015
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE-2015-13 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
15.01.2015
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...
 GENELGE-2015-12 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
05.01.2015
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri'nde Değişiklikler...
 GENELGE-2015-11 2015 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
05.01.2015
1- Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2- Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE-2015-10 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
05.01.2015
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE-2015-09 ek
05.01.2015
(1) SAYILI TARİFE...
 GENELGE-2015-09 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
05.01.2015
1- Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere
İlişkin Hususlar...
 GENELGE-2015-08-Damga-Vergisi-Tutarlari
05.01.2015
Damga Vergisi Tutarları...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 7. sayfasındasınız . . .