GENELGE-2016-18 Kesin Mizan Bildirimi
15/04/2016
Kesin Mizan Bildirimi...
 GENELGE-2016-17 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
29/03/2016
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Hadler Yeniden Belirlendi....
 GENELGE-2016-16 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2015 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
16/03/2016
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2015 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2016-15 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
15.01.2016
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2016-14 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
15.01.2016
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...
 GENELGE-2016-13 2016 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
11.01.2016
1- Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2- Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE-2016-12 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
05.01.2016
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı....
 GENELGE-2016-11 Gübre ve Yemlerde KDV Oranı Düşürüldü
04/01/2016
Gübre ve Yemlerde KDV Oranı Düşürüldü...
 GENELGE-2016-10 31 12 2015 Döviz Kurlari
04.01.2016
31.12.2015 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE-2016-09 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu Tarihi Uzatıldı
29.12.2015
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu Tarihi Uzatıldı...
 GENELGE-2016-08 Belli Tutarı (7 Bin Lirayı) Aşan Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik
28.12.2015
Belli Tutarı (7 Bin Lirayı) Aşan Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik
Zorunluluğu...
 GENELGE-2016-07 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
28.12.2015
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri'nde Değişiklikler...
 Genelge-2016-06 Eki Harç Tarifesi
28.12.2015
Harç Tarifesi...
 GENELGE-2016-06 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
28.12.2015
1- Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere
İlişkin Hususlar...
 GENELGE-2016-05 Damga Vergisi Tutarları
28.12.2015
Damga Vergisi Tutarları...
 GENELGE-2016-04 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
28.12.2015
1- Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2016-03 Defter Tutma Hadleri
28.12.2015
Defter Tutma Hadleri...
 GENELGE-2016-02 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
28.12.2015
1 - Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan
Gider Yazılabilecek Yeni Had
2 –Fatura Kesme Haddi
3 –Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE-2016-01 GelirVergisi Tarifesi
28.12.2015
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...
 GENELGE-2015-27 Yılın İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
14.07.2015
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 6. sayfasındasınız . . .