GENELGE-2017-19 Beyaz Eşya Bazı Elektrikli Aletler ve Mobilyalarda KDV ve ÖTV İndirimi Süresi Uzatıldı
02.05.2017
Bazı Beyaz Eşya, Elektrikli Aletler ve Mobilyalarda KDV ve ÖTV
İndirimi Süreleri Uzatıldı....
 GENELGE-2017-18 Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Rapor D...
06/04/2017
Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü...
 GENELGE-2017-17 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
16/03/2017
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE-2017-16 Konutlarda Vergileme İle İlgili Yeni Düzenlemeler
22.02.2017
Konutlarla İlgili Yeni Vergi Düzenlemeleri...
 GENELGE-2017-15 Beyaz Eşya Bazı Elektrikli Aletler ve Bazı Deniz Taşıtlarında ÖTV İndirimi
03.02.2017
Beyaz Eşya, Bazı Elektrikli Aletler ve Bazı Deniz Taşıtlarında Özel
Tüketim Vergisi İndirimi...
 GENELGE-2017-14 Beyaz Eşya Bazı Elektrikli Aletler ve Mobilyalarda KDV İndirimi
03.02.2017
Bazı Beyaz Eşya, Elektrikli Aletler ve Mobilyalarda KDV İndirimi...
 GENELGE-2017-13 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ödemelerde Süre Uzatımı
30.01.2017
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ödemelerde Süre Uzatımı
ve Son Hak...
 GENELGE-2017-12 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri (Harcırahlar)
20.01.2017
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE-2017-11 2017 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
03.01.2017
1- Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2- Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE-2017-10 Damga Vergisi Tutarları
03.01.2017
Damga Vergisi Tutarları...
 GENELGE-2017-09 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
03.01.2017
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri'nde Değişiklikler...
 GENELGE-2017-08 eki
03.01.2017
Harç Tarifesi...
 GENELGE-2017-08 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
03.01.2017
1- Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere
İlişkin Hususlar...
 GENELGE-2017-07 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
03.01.2017
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı....
 GENELGE-2017-06 31 12 2016 Döviz Kurlari
03.01.2017
31.12.2016 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE-2017-05 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
30.12.2016
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2017-04 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
29.12.2016
1- Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2017-03 Defter Tutma Hadleri
29.12.2016
Defter Tutma Hadleri...
 GENELGE-2017-02 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
29.12.2016
1 - Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan
Gider Yazılabilecek Yeni Had
2 –Fatura Kesme Haddi
3 –Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE-2017-01 Gelir Vergisi Tarifesi
29.12.2016
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 4. sayfasındasınız . . .