GENELGE-2018-07 2018 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
03.01.2018
1- Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2- Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE-2018-06 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelir
03.01.2018
1- Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı
2- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE-2018-05 Defter Tutma Hadleri
03.01.2018
Defter Tutma Hadleri...
 GENELGE-2018-04 Gelir Vergisi Tarifesi
03.01.2018
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife...
 GENELGE-2018-03 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider
03.01.2018
1 - Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan
Gider Yazılabilecek Yeni Had
2 –Fatura Kesme Haddi
3 –Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE-2018-02 31.12.2017 Döviz Kurlari
03.01.2018
31.12.2017 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE-2018-01 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
02.01.2018
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE-2017-30 Asgari Ücrette Tamamlama Desteği
07.12.2017
Asgari Ücrette Tamamlama Desteği...
 GENELGE-2017-29 Eki-7061 Sayılı Kanunun Vergi Düzenlemeleri
06/12/2017
BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN...
 GENELGE-2017-29 Torba Kanun Tasarısı 7061 Sayılı Kanun olarak Yasalaştı
06/12/2017
Torba Kanun Tasarısı 7061 Sayılı Kanun Olarak Yasalaştı...
 İzaha Davet Yapılacak Konular
28.11.2017
Daha önce 11 Ağustos 2016 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Mükellefleri İzaha Davet” başlıklı yazımızda bahsedildiği üzere......
 GENELGE-2017-28 Torba Kanun Tasarısında Vergilendirmeye İlişkin Düzenleme Özetleri
05/10/2017
27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına Sunulan Kanun Tasarısı’nda Yer Alan Vergilendirmeye İlişkin Bazı Düzenleme Özetleri....
 GENELGE-2017-27 KDV Tevkifatı Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
03/10/2017
KDV Tevkifatı Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi...
 GENELGE-2017-26 Mali Tatil
18/07/2017
Mali Tatil....
 GENELGE-2017-25 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı-
05.07.2017
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...
 GENELGE-2017-24 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri (Harcırahlar) (2)
05.07.2017
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE-2017-23 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulaması Başlıyor
24.06.2017
Mal İhracatı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında E-Fatura Uygulaması Başlıyor...
 GENELGE-2017-22 Vergi Levhası
26/05/2017
Vergi Levhası Tasdiki...
 GENELGE-2017-21 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Bildirim Zorunluluğu
26.05.2017
Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu...
 GENELGE-2017-20 Yabancılara ve Yurt Dışında Yaşayan Türklere Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası
24.05.2017
Yabancılara ve Yurt Dışında Yaşayan Türklere Gayrimenkul Satışında
KDV İstisnası...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 3. sayfasındasınız . . .