GENELGE-2008-07 Amortismana tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Yeni Had,Fatura Kesme Haddi,Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
02.01.2008
26.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 378 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı hadlerde yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Bu tebliğle duyurulan hadler, aşağıda (YTL) cinsinden açıklanmıştır....
 GENELGE-2008-06 Defter Tutma Hadleri
02.01.2008
378 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak yeni miktarlara genelgemizde yer verilmiştir....
 GENELGE-2008-05 Motorlu Tasitlar Vergisi Tutarlari
02.01.2008
5035 Sayılı Kanunla, 197 sayılı MTV Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan tanımlarında ve 5. ve 6. maddelerindeki tarifelerde yer alan vergi miktarlarında, değişiklikler yapılmış ve otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletlere ilişkin vergi tarifesinde daha önce “ağırlık-yaş” ölçüsüne göre vergilendirme yapılırken, “motor silindir hacmi-yaş” ölçüsüne göre vergilendirmeye geçilmiştir. Ayrıca, daha önce uygulanmakta olan taşıtların lükslük dereceleri ve buna göre vergilendirilmeleri uygulamasına son verilmiştir....
 GENELGE-2008-04 Veraset ve Intikal Vergisinde 2008 Yili Istisna Tutarlari
02.01.2008
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife Değişikliği...
 GENELGE-2008-03 Damga Vergisi Tutarlari
02.01.2008
Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun, 4842 sayılı Kanun'la değişik olan Mükerrer 30'uncu maddesi gereğince; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu damga vergileri ile maktu ve nispi damga vergilerinin asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler, o yıl içinde saptanan yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır....
 GENELGE-2008-02 Asgari Geçim İndirimi
02.01.2008
200746 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; daha önce uygulanmakta olan ve “vergi iadesi” olarak bilinen “ücretlilerde vergi indirimi”nin yerine, 5615 sayılı Kanunla 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, “asgari geçim indirimi” sistemi getirilmiştir....
 GENELGE-2008-01 Yeni KDV Oran Listeleri
31.12.2007
Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları hakkında 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de 200713033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır....
 GENELGE 2013-19 Elektronik İmza-Elektronik Tebligat
12..03.2013
Elektronik İmza-Elektronik Tebligat...
 test
test
test...
 GENELGE 2012-03 2012 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
02.01.2012
1 -Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2 -Özel Usulsüzlük Cezaları...
 GENELGE 2012-02 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Tutar Fatura Kesme Haddi
02.01.2012
1 -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Yeni Had
2 -Fatura Kesme Haddi
3 -Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı...
 GENELGE 2012-01 Defter Tutma Hadleri
02.01.2012
Defter Tutma Hadleri...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Bulunan 372 kayıdın 19. sayfasındasınız . . .