GENELGE 2010-22 Vergi Levhasi Tasdiki
12.05.2010
Vergi Levhası Tasdiki...
 GENELGE 2010-21 Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Raor Düzenlenmesi
19.04.2010
Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü...
 GENELGE 2010-20 Damga Vergisinde Nüsha ve Suret Ayrımı
16.04.2010
Damga Vergisinde &񗝌Nüsha&񗝍 ve &񗝌Suret&񗝍 Ayrımı...
 GENELGE 2010-19 Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahat Gündelikleri
16.03.2010
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE 2010-18 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2009 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
08.03.2010
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2009 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE 2010-17 2010 Yılına İlişkin Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar
24.02.2010
2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar...
 GENELGE 2010-16 Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi
19.02.2010
Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi...
 GENELGE 2010-15 Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahat Gündelikleri
26.01.2010
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE 2010-14 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
15.01.2010
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE 2010-13 31 12 2009 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
14.01.2010
31.12.2009 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE 2010-12 Motorlu Taşıt Vergileri
11.01.2010
31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 34 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulduğu üzere; 01.01.2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler...
 GENELGE 2010-11 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
08.01.2010
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE 2010-10 Değerli Kağıt Bedelleri
05.01.2010
Maliye Bakanlığı, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan yetkisini kullanarak, bu Kanuna ekli "Değerli Kağıtlar Tablosu"nda yer alan değerli kağıtların bedellerini artırmıştır....
 GENELGE 2010-09 Harçlar
05.01.2010
1-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar<br>
2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin Hususlar...
 GENELGE 2010-08 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergide Müstesna Çocuk Yardımı
05.01.2010
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı<br>
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları<br>
3- Aile Yardımı...
 GENELGE 2010-07 Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Tarife
05.01.2010
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE 2010-06 Gelir Vergisi Tarifesi
05.01.2010
273 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılında elde edilecek gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesi için esas alınacak tarifenin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır....
 GENELGE 2010-05 Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedellerinde ve Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
05.01.2010
1-Hizmet Erbabına İşyeri ve Müştemilatı Dışında Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı 2-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
 GENELGE 2010-04 2010 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
05.01.2010
Vergi Usul Kanununda yer alan bazı hadlerin 2010 yılı için % 2,2 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yeni belirlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları, 393 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır....
 GENELGE 2010-03 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek TutarFatura Kesme Haddi
05.01.2010
29.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 393 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununda yer alan bazı hadlerde yapılan değişiklikler açıklanmıştır. ...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 14. sayfasındasınız . . .