GENELGE 2013-02 31.12.2012 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları
02.01.2013
31.12.2012 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...
 GENELGE 2013-01 Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
31.12.2012
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE 2012-29 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı
25.12.2012
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE 2012-28 Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Karar
20.11.2012
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Karar...
 GENELGE 2012-27 418 Seri Nolu VUK Tebliğ Düzenlemeleri
10.09.2012
08.09.2012 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 418 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, vergilendirmeyi ilgilendiren bazı konularda açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır...
 GENELGE 2012-26 Yatırım Teşvikleri
23.07.2012
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ...
 GENELGE 2012-25 Mali Tatil
02.07.2012
2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir...
 GENELGE 2012-22 KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
04.05.2012
KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi...
 GENELGE 2012-21 Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Rapor Düzenlenmesi
24.04.2012
Transfer Fiyatlamasına İlişkin Form Verilmesi ve Rapor Düzenlenmesi...
 GENELGE 2012-20 Kesin Mizan Bildirimi
24.04.2012
Kesin Mizan Bildirimi...
 GENELGE 2012-19 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar
13.04.2012
Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğu getirilmiş olup bildirime ilişkin usul ve esaslar 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır...
 GENELGE 2012-18 Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri
10.04.2012
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE 2012-16 İskonto ve Ciro Prim Faturalarında Uygulanacak KDV Oranı Değişikliği
20.01.2012
İskonto ve Ciro Prim Faturalarında Uygulanacak KDV Oranı Değişikliği...
 GENELGE 2012-15 Bankaların Şubelerine Ait Muhtasar Beyannamelerinin Tek Merkezden Verilebilmesi
02.01.2012
Bankaların Şubelerine İlişkin Muhtasar Beyannamelerini Tek Merkezden Verebilmesi...
 GENELGE 2012-14 Finansal Kiralamaya Konu Olan Bazı Makine ve Teçhizatlarda KDV İndirimi
02.01.2012
Bazı Malların Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Teslim Ve Kiralanması İşlemlerinde Kdv Oranı % 1&񗝉e İndirildi...
 GENELGE 2012-13 Asgari Ücret SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları
02.01.2012
Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırları...
 GENELGE 2012-12 Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar
02.01.2012
Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar...
 GENELGE 2012-11 Maktu ve Nispi Harç Tutarlarındaki Artışlar
02.01.2012
1- Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin Hususlar...
 GENELGE 2012-10 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerinde Değişiklikler
02.01.2012
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri'nde Değişiklikler...
 GENELGE 2012-09 31.12.2011 Döviz Kurları
02.01.2012
31.12.2011 Tarihinde Uygulanacak Döviz Kurları...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 11. sayfasındasınız . . .