GENELGE-2013-30 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu
24.06.2013
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanım Zorunluluğu...
 GENELGE-2013-29 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Orani
24.06.2013
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı...
 GENELGE-2013-28 Yurt Dışı Varlıklara İlişkin Barış
14.06.2013
Yurt Dışı Varlıklara İlişkin Barış...
 GENELGE 2013-27 Vergi Levhası
21.05.2013
Vergi Levhası Tasdiki...
 GENELGE 2012-24 Vergi Levhası Tasdiki
21.05.2012
Vergi Levhası Tasdiki...
 GENELGE-2015-23 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Bildirim Zorunluluğu
18.05.2013
Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu...
 GENELGE 2012-23 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu
18.05.2012
Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu...
 GENELGE 2013-26 Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu
17.05.2013
Yabancı Sermayeli Kuruluşlarda Mayıs Ayında Bilgi Verme Zorunluluğu...
 GENELGE 2013-25 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması
06.05.2013
Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması...
 GENELGE 2013-24 Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü
09.04.2013
Transfer Fiyatlandırması Yıllık Belgelendirme Yükümlülüğü...
 GENELGE 2013-23 Kesin Mizan Bildirimi
08.04.2013
Kesin Mizan Bildirimi...
 GENELGE 2013-22 Mükellef Bilgileri Bildirimi
08.04.2013
&񗝌Mükellef Bilgileri Bildirimi&񗝍ne İlişkin Usul ve Esaslar...
 GENELGE 2013-21 Harcırah
20.03.2013
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri...
 GENELGE 2013-20 Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulaması
18.03.2013
Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler...
 GENELGE 2013-18 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2012 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
11.03.2013
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2012 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi...
 GENELGE 2013-06 Defter Tutma Hadleri
03.01.2013
422 No&񗝉lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak yeni miktarlar...
 GENELGE 2013-05 -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider Yazılabilecek Yeni Had -Fatura Kesme Haddi -Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
03.01.2013
31.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 422 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı hadlerde yapılan değişiklikler açıklanmıştır...
 GENELGE 2013-07 Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar
02.01.2013
Değerli Kağıt Bedellerinde Yapılan Artışlar...
 GENELGE 2013-04 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife
02.01.2013
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife...
 GENELGE 2013-03 -Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar -Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere ilişkin Hususlar
02.01.2013
-Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar
-Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere ilişkin Hususlar...

Geri | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 10. sayfasındasınız . . .