GENELGE-2018-42 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğuna İlişkin Genelgeyle Yapılan Açıklamalar
26.11.2018
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğuna İlişkin Genelgeyle Yapılan Açıklamalar...
 GENELGE-2018- Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanmasında Damga Vergisi
23.11.2018
Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Uyarlanmasında Damga Vergisi...
 GENELGE-2018-40 Alım, Satım, Kiralama, Eser, İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabileceği Hallerde Son Durum
20.11.2018
Alım, Satım, Kiralama, Eser, İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Belirlenebileceği Haller...
 GENELGE-2018-39 Konkordatonun Alacaklı ve Borçlu İçin Vergisel Sonuçları
17.10.2018
Konkordatonun Alacaklı ve Borçlu İçin Vergisel Sonuçları....
 GENELGE-2018-38 Alım, Satım, Kiralama, Eser, İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabileceği Haller
08.10.2018
Alım, Satım, Kiralama, Eser, İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Belirlenebileceği Haller...
 GENELGE-2018-37 Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato
03.10.2018
Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato...
 GENELGE-2018-36 15 Milyon Dolar ve Üzeri Borcu Bulunan İşletmelerde Merkez Bankasına Yapılan Ara Dönem Bildirim Süreleri Uzatıldı
21.09.2018
15 Milyon Dolar ve Üzeri Borcu Bulunan İşletmelerde Merkez Bankasına Yapılan Ara Dönem Bildirim Süreleri Uzatıldı....
 GENELGE-2018-35 Sermayenin Kaybı, Borca Batıklık ve Bu Kapsamda Kur Farklarının Durumu
19.09.2018
Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul Ve
Esaslar ile Bu Kapsamda Kur Farklarının Durumu...
 GENELGE-2018-34 Alım Satım Kiralama vb. İşlemlerin TL Yapılması Zorunluluğu
13.09.2018
Alım, Satım, Kiralama vb. İşlemlerin TL Yapılması Zorunluluğu...
 GENELGE-2018-33 KDV Mükelleflerinin Matrah Artırımı İle Özel Esaslardan Çıkışı
11.09.2018
KDV Mükelleflerinin Matrah Artırımı İle Özel Esaslardan Çıkışı...
 GENELGE-2018-32 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Yeniden Getirildi
04.09.2018
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğu Yeniden Getirildi....
 GENELGE-2018-31 Mali Tatil
16/07/2018
Mali Tatil....
 GENELGE-2018-30 Varlık Barışı
09/07/2018
Varlık Barışı...
 GENELGE-2018-29 Kıdem Tazminatı Tavanı Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı-
04.07.2018
1- Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları
3- Aile Yardımı...
 GENELGE-2018-28 Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranları
04.07.2018
Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunda Uygulanacak Faiz Oranı....
 GENELGE-2018-27 eki
03/07/2018
Yİ-ÜFE İNDEKS DEĞERLERİ...
 GENELGE-2018-27 Taşınmazlarda Yeniden Değerleme
03/07/2018
Taşınmazlarda Yeniden Değerleme...
 GENELGE-2018-26 eki
04/06/2018
7143 SAYILI KANUN STOK, KASA ve ORTAKTAN ALACAK AFFI...
 GENELGE-2018-26 Stok Affı ve Kasa, Ortaktan Alacak Affı
04/06/2018
Stok Affı ve Kasa, Ortaktan Alacaklar Affı...
 GENELGE-2018-25 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler
28/05/2018
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Hadler Yeniden Belirlendi....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | İleri
  • Bulunan 372 kayıdın 1. sayfasındasınız . . .